Welkom!

Wie ik ben

Mijn naam is George van Rest en medio 2008 ben ik een nieuw adviesbureau voor de bouw gestart in Honselersdijk: Van Rest Bouwprojectmanagement.

Wat ik doe

 1. Het volledig ontzorgen van de opdrachtgever in het bouwproces (bouwprojectmanagement)
 2. Het opstellen van een plan van aanpak voor de opstart van een project
 3. Het organiseren van een architectenselectie en het adviseren bij de keuze van adviseurs
 4. Het schrijven van Programma’s van Eisen voor een gebouw
 5. Het analyseren van bedrijfsprocessen t.b.v. de gewenste huisvesting van deze processen
 6. Het bewaken van de projectkosten en het presenteren van alternatieven
 7. Het bewaken van de bouwkwaliteit en planning

Voor wie

Bedrijven die willen innoveren en nieuwe markten vinden voor hun business wil ik graag helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe, inspirerende bedrijfshuisvesting, met maximale gebruiksflexibiliteit en minimale exploitatielasten. Samen met de klant vind ik de juiste uitstraling voor het nieuwe gebouw, organiseer ik het project, lever ik technisch inhoudelijke ondersteuning en geef ik sturing aan het bouwteam, waaronder de architect, de constructeur, de aannemer, de installateurs en eventuele adviseurs.

Vooral de maakindustrie is voor Nederland BV van cruciale betekenis. De speerpunten waarop Van Rest Bouwprojectmanagement zich richt zijn:

 1. Het huisvesten van productieprocessen en assemblageprocessen;
 2. Het huisvesten van distributiecentra;
 3. Het huisvesten van kenniscentra en organisaties in de dienstensector in de meest brede zin;
 4. Het realiseren van winkelcentra en het huisvesten van retailbedrijven;

Duurzaamheid

Het is leuk om te zien dat u deze website hebt geopend en dat uw belangstelling uitgaat naar mijn adviesbureau. Wellicht bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over het duurzaam opzetten van gebouwen en het duurzaam transformeren van bestaande gebouwen. Met de op deze website aangeboden documenten wil ik u informeren over de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en over hoe certificering van uw bedrijfspand als ondernemer of als vastgoedeigenaar kan worden opgepakt. U kunt deze documenten downloaden. Deze zijn vooral bedoeld voor bedrijven die bezig zijn met of zich oriënteren op een duurzame bedrijfshuisvesting.