Vanaf 2020 alle nieuwbouw energieneutraal

Het kabinet Rutte I heeft met het lente-akkoord in het voorjaar van 2012 het volgende beleid uitgezet in de vorm van convenanten met marktpartijen:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft beleid uitgezet waarin is vastgelegd dat alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal moet zijn. En dat in 2020 tenminste 300.000 bestaande woningen zodanig zijn verbeterd, dat ook deze woningen zo goed als energieneutraal zullen zijn.

Met de woningcorporaties is afgesproken dat vanaf 2020 de totale voorraad huurwoningen een energielabel B heeft of hoger en dat 80% van de particuliere huurwoningen een energielabel C heeft.
Lees verder