ESCo’s en energieprestatiecontracten

ESCo staat voor Energy Service Company. De eigenaar/gebruiker van een gebouw besteedt bij een ESCo de energievoorziening en het management van de energievoorziening uit aan een externe partij op basis van een energieprestatiecontract. Dit uitbesteden heeft als doel substantiële energiekostenbesparing, kwaliteitsverbetering, vermindering van vermogensbeslag in installaties e.d. en ontlasting van de eigen organisatie.

ESCo is de aanbieder van energiediensten en dus de uitvoerende partij. Deze contractpartner, meestal een consortium van partijen (technisch team en financier), neemt de installaties, het energiebeheer en energiemanagement over in ruil voor integrale energie dienstverlening aan de opdrachtgever gedurende de duur van het prestatiecontract.  Voorbeelden van ESCo’s zijn Strukton, BAM, Honeywell Building Solutions en Van Dorp Installaties.
Lees verder