Lidmaatschap Dutch Green Building Council (DGBC)

De Dutch Green Building Council is de netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed in Nederland. De DGBC is opgericht door een aantal Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in de onroerend goedsector. Hun missie is: een toonaangevende rol vervullen in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving door te concretiseren, te inspireren en te verbinden. De DGBC is een platform voor onderzoek naar en kennisoverdracht over duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Om deze kennisdeling over duurzaamheid vorm te geven worden er trainingen en evenementen georganiseerd en worden er lesmethodes ontwikkeld voor leerlingen van het basis- en middelonderwijs. Daarnaast is de Dutch Green Building Council ontwikkelaar en beheerder van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL.
Lees verder

Verschillen en overeenkomsten in duurzaamheidscertificeringen

In Nederland worden de volgende duurzaamheidscertificeringen veel gebruikt voor de beoordeling van een gebouw op het gebied van duurzaamheid: GPR Gebouw, Greencalc+, LEED en BREEAM-NL. Gebouwen worden binnen iedere certificeringsmethode beoordeeld op verschillende categorieën, onderstaande tabel geeft hier een overzicht van.vergelijking-duurzaamheidscertificeringenBron: Toolkit duurzame winkelcentra voor ontwikkelaar, belegger en retailer
Lees verder

Hoe duurzaam zijn onze bouwmaterialen?

Er is door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) onderzoek gedaan naar de milieuclassificaties van bouwproducten. Deze milieuclassificaties worden weergegeven volgens de LCA-methode, de levenscyclusanalyse-methode. Het NIBE wil architecten, bouwers en ontwikkelaars stimuleren om vooral bouwproducten te kiezen met een milieuklasse 1 t/m 3 en alleen in uitzonderlijke gevallen een hogere milieuklasse te accepteren.

In de bouw ontbrak het tot voor kort aan een keurmerk waaraan de milieuvriendelijkheid van bouwproducten af te lezen valt. Het NIBE heeft daarom het DUBOkeur in het leven geroepen. Bouwproducten met het DUBOkeur komen in aanmerking voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) / VAMIL (Vervroegde Afschrijving van Milieu Investeringen) regeling.
Lees verder