Stroomversnelling – grootschalige woningverbetering

Enkele grote marktpartijen hebben de handen ineen geslagen om grootschalig woningen te gaan verbeteren. Op 20 juni 2013 hebben enkele bouwers (BAM, Volker Wessels, Balast Nedam en Dura Vermeer) en enkele woningcorporaties de deal ”Stroomversnelling” getekend om 11.000 bestaande woningen te gaan verbeteren. De doelstelling van dit samenwerkingsverband is om uiteindelijk in het jaar 2020 in totaal 111.000 woningen zodanig te hebben verbeterd dat deze woningen vrijwel energieneutraal zullen zijn. Het totaal aantal woningen in Nederland bedraagt 7,2 miljoen, waarvan circa 2,4 miljoen bezit zijn van de woningcorporaties. Deze samenwerking is ”Stroomversnelling” genoemd, met de intentie om ieder jaar de doelstelling te verhogen.
Lees verder

Vanaf 2020 alle nieuwbouw energieneutraal

Het kabinet Rutte I heeft met het lente-akkoord in het voorjaar van 2012 het volgende beleid uitgezet in de vorm van convenanten met marktpartijen:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft beleid uitgezet waarin is vastgelegd dat alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal moet zijn. En dat in 2020 tenminste 300.000 bestaande woningen zodanig zijn verbeterd, dat ook deze woningen zo goed als energieneutraal zullen zijn.

Met de woningcorporaties is afgesproken dat vanaf 2020 de totale voorraad huurwoningen een energielabel B heeft of hoger en dat 80% van de particuliere huurwoningen een energielabel C heeft.
Lees verder