Zonnepanelen zijn rendabel (2)

De 40 zonnepanelen van ‘Zwinkels Energiecenter’ zijn nu ruim een jaar in bedrijf. Daarom is het nu tijd om de balans op te maken om te zien of de investering in zonnepanelen rendabel is.

Elektraverbruik en -opwekking:

Het zakelijk elektraverbruik van Zwinkels Advocaten bedroeg in het jaar 2012 9.846 kWh, waarvan 4.315 kWh tijdens de daluren (laag tarief)(gemiddeld zakelijk verbruik is 820 kWh per maand). Het privé elektraverbruik (de woning en de tuin) bedroeg in datzelfde jaar 2.762 kWh, waarvan 1.436 kWh tijdens de daluren (laag tarief)(gemiddeld privé verbruik is 231 kWh per maand).
Met het installeren van zonnepanelen wilde Zwinkels Advocaten in ieder geval het zakelijk elektraverbruik neutraliseren, zodat er een keuze is gemaakt voor het installeren van 40 zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 9.800 Wp. In theorie is bij een gemiddelde Nederlandse zomer de te verwachten jaaropbrengst aan elektriciteit: 9.800 Wp x 0,85 = 8.252 KWh.
Lees verder

Zonnepanelen zijn rendabel

Wanneer is een investering rendabel? Wanneer je na 5 à 6 jaar het geld cijfermatig hebt terugverdiend, of wanneer je duurzaam hebt geïnvesteerd in het leefmilieu, of in de “good feeling” van mensen?
Ik moet bekennen dat ik vaker op mijn gevoel afga en mijn beslissingen in mindere mate neem op basis van getalsmatige uitkomsten. Toch is het nuttig om een financiële onderbouwing te hebben of een investering binnen een redelijke termijn wordt “terugverdiend”.

Juliëtte Zwinkels van Zwinkels Advocaten heeft vorig jaar als MVO-ondernemer geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak van haar kantoor aan de Middelbroekweg in Honselersdijk. Van Rest Bouwprojectmanagement heeft haar daarbij geadviseerd.
Lees verder