FAQ

Heeft u vragen of ideeën over de huisvestingssituatie van uw bedrijf en u zoekt iemand om over deze ideeën te sparren, dan is Van Rest Bouwprojectmanagement de sparringpartner die u zoekt.

In de FAQ worden de meest voorkomende vragen van ondernemers die willen innoveren, besproken door Van Rest Bouwprojectmanagement:

1. Mijn bedrijfsruimte wordt te krap, wat is de kortste route naar méér ruimte?

De kortste route naar meer bedrijfsruimte is een adviesbureau als Van Rest Bouwprojectmanagement een inventarisatie van alle wensen te laten maken en hem vervolgens een stappenplan voor alle te treffen maatregelen te laten opstellen. Van Rest Bouwprojectmanagement bekijkt uw huisvestingssituatie met de kritische blik van de gebruiker, functioneel en met het oog op de toekomst en weet in veel gevallen hoe soortgelijke bedrijven zijn geaccommodeerd.

2. Wie kan mij helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Van Rest Bouwprojectmanagement kan u helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zodra na goed onderling overleg duidelijk is wat uw wensen zijn met betrekking tot uw bedrijfsruimte, kan de omgevingsvergunning bij de gemeente worden aangevraagd.

3. Mijn bedrijf wil zich duurzaam profileren; hoe kan ik dat met mijn pand uitdragen?

Duurzame verbeteringen aan uw bedrijfspand kunnen zichtbaar worden gemaakt door middel van de gevelkeuze, een duurzame inrichting van de buitenruimte en door de keuzes in de gebouwinstallaties (energiezuinig). Flexibiliteit en multifunctionaliteit van uw bedrijfspand zijn feitelijk ook duurzame kwaliteiten, maar zijn vaak minder zichtbaar. Het is natuurlijk altijd mogelijk om een statement te maken met tekst of tekens op de voorgevel.

4. Waarom zou ik mijn gebouw op duurzaamheid laten certificeren?

Duurzaamheidscertificeringen van uw bedrijfspand door een onafhankelijke expert maken uw bedrijfspand waardevoller, dan de bedrijfspanden zonder certificaat. Bovendien wordt daarmee door onafhankelijke experts bevestigd dat het gebouw exact conform de (bestek)tekeningen en de (bestek)omschrijvingen is uitgevoerd. U zou uw bedrijfspand op duurzaamheid kunnen laten certificeren, omdat een certificaat van BREEAM-NL of van LEED iets zegt over de duurzaamheid van het gebouw, hetgeen door een onafhankelijke inspecteur (Dutch Green Building Counsel) wordt bevestigd in de vorm van een certificaat. Een gebouw kan ook gecertificeerd worden volgens GPR Gebouw, welke uitgevoerd wordt door een erkende GPR Gebouw Assessor.

5. Hoe werkt certificering van een bestaand gebouw?

Voor de wijze van certificeren verwijs ik graag naar de informatiebladen die u via deze website gratis kan downloaden. Van Rest Bouwprojectmanagement kan u begeleiden en adviseren in het traject naar certificering van uw bedrijfspand.

6. Wat kost het certificeren op duurzaamheid van een gebouw?

De kosten die met het certificeren van een bestaand of nieuw bedrijfspand zijn gemoeid liggen in de orde van 6.000 tot 25.000 Euro exclusief BTW, afhankelijk van de complexiteit en de beschikbare gegevens van het pand. Dit zijn behoorlijk hoge kosten, maar in verhouding tot de waarde van uw bedrijfspand valt het waarschijnlijk nog wel mee.

7. Zijn er subsidies of belastingvoordelen mogelijk wanneer ik in duurzaamheid investeer?

De subsidies en belastingvoordelen op duurzame maatregelen aan uw bedrijfspand staan beschreven in de regelingen die daarvoor door de Overheid worden ingezet als stimulans voor ondernemers die hun bedrijfsruimte of het bedrijfsproces verduurzamen (Zie de MIA/VAMIL regelingen; MIA betekent Milieu Investeringsaftrek; VAMIL is een regeling voor willekeurige Milieu-investeringen). Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregelingen.

8. Waarom zou ik Van Rest Bouwprojectmanagement inschakelen?

U schakelt Van Rest Bouwprojectmanagement in, omdat dit bureau gewend is om vanuit de visie van een ondernemer te denken en veel ervaring heeft in het leiden van bouwprocessen voor een breed spectrum van bedrijven. Van Rest Bouwprojectmanagement is integer, onafhankelijk en is een immer betrouwbare partner in het bouwproces.