Hoe duurzaam zijn onze bouwmaterialen?

Er is door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) onderzoek gedaan naar de milieuclassificaties van bouwproducten. Deze milieuclassificaties worden weergegeven volgens de LCA-methode, de levenscyclusanalyse-methode. Het NIBE wil architecten, bouwers en ontwikkelaars stimuleren om vooral bouwproducten te kiezen met een milieuklasse 1 t/m 3 en alleen in uitzonderlijke gevallen een hogere milieuklasse te accepteren.

In de bouw ontbrak het tot voor kort aan een keurmerk waaraan de milieuvriendelijkheid van bouwproducten af te lezen valt. Het NIBE heeft daarom het DUBOkeur in het leven geroepen. Bouwproducten met het DUBOkeur komen in aanmerking voor de MIA (Milieu-investeringsaftrek) / VAMIL (Vervroegde Afschrijving van Milieu Investeringen) regeling.

Het DUBOkeur toont alleen de beste producten binnen de productgroep. Daarom komen alleen producten met een milieuklasse 1 of 2 in aanmerking voor het keurmerk. Wanneer er binnen een productgroep alleen producten met milieuklasse 1 en 2 voorkomt, komen alleen de producten met milieuklasse 1 voor het DUBOkeur in aanmerking. Als alle producten binnen een productgroep tot milieuklasse 1 behoren, dan komen alleen de producten met milieuklasse 1a (de milieureferentie) voor het DUBOkeur in aanmerking. Aan de hand van het DUBOkeur kan dus worden afgelezen hoe duurzaam de huidige bouwproducten zijn.

Ter verduidelijking zijn hieronder als voorbeeld 2 tabellen uit de NIBE Milieuclassificatietabel opgenomen over gesloten wandsystemen. Uit de tabellen blijkt dat staalframe (tweezijdig staal beplating), staalframe (tweezijdig spaanplaat beplating; db), staalaluminiumframe (tweezijdig gipskartonplaat) en staalframe (tweezijdig gipskartonplaat en staalplaat) tot het DUBOkeur behoren en dat staalframe (tweezijdig spaanplaat beplating; sb) niet tot het DUBOkeur behoort. Het verschil tussen de bouwproducten die tot het DUBOkeur behoren en het bouwproduct dat er niet toe behoort is de afkorting db (duurzame bosbouw) en sb (standaard bosbouw). Hieruit blijkt dat een simpele afkorting toch een wezenlijk verschil kan maken. Het is dan ook aan te bevelen om bouwproducten eerst op te zoeken in de NIBE Milieuclassificatietabel en daarna de gewenste bouwproducten met vermelding van deze specificaties (db/sb) op te nemen in de bestektekst.

NIBE-milieuclassificatietabel-1

Bij de LCA-beoordeling van bouwproducten worden de milieueffecten in alle levensfasen (grondstofwinning, productie, gebruik en sloop) van een bouwproduct via een rekentool vertaald in de schaduwkosten van een product. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer het product.

NIBE-milieuclassificatietabel-2

Voor meer informatie over milieuclassificaties van bouwmaterialen kan er gekeken worden in ‘NIBE’s basiswerk milieuclassificaties, tabellenboek 2013’ en op www.nibe.info/nl/milieuclassificaties.

1 gedachte op “Hoe duurzaam zijn onze bouwmaterialen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *