Referenties

Lees de referenties hieronder waarin klanten vertellen over hun ervaringen met Van Rest Bouwprojectmanagement:

  • Van der Vorm Vastgoed BV                      Rotterdam
  • ASR Vastgoed Ontwikkeling NV               Utrecht
  • Hoogeweide Vastgoed BV                        Schipluiden
  • Familie Verbraeken                                   ’s-Gravenzande
  • Wereldhave                                               Schiphol-Oost

Manager Techniek Van der Vorm Vastgoed BV te Rotterdam

woonwinkelcentrum-Marsmanplein-Haarlem-1       woonwinkelcentrum-Marsmanplein-Haarlem-2

Van Rest Bouwprojectmanagement heeft in opdracht van belegger Van der Vorm Vastgoed BV te Rotterdam de kwaliteitscontrole en projectbewaking verzorgd van het door projectontwikkelaar Leyten te Rotterdam gerealiseerde woon-winkelcomplex “Marsmanplein” in Haarlem-Noord, bestaande uit 4.200 m² winkelruimte, 320 m² ruimte voor maatschappelijke dienstverlening, 150 m²  horeca en een parkeergarage onder maaiveld met 107 parkeerplaatsen en de daarbij behorende buitenruimte. 

Van Rest Bouwprojectmanagement heeft deze kwaliteitscontrole en projectbewaking naar tevredenheid van Van der Vorm Vastgoed BV uitgevoerdDe samenwerking met de heer George J.M. van Rest van Van Rest Bouwprojectmanagement tijdens de realisatie van dit nieuwe winkelcomplex in Haarlem is beslist positief zowel op het vlak van techniek, organisatie, als commitment. Het winkelcentrum is gefaseerd opgeleverd; de parkeergarage is in december 2011 opgeleverd; de winkels in het gedeelte Slauerhoff zijn in het voorjaar van 2012 opgeleverd en de winkels in het gedeelte Van Delftwijk zijn in februari 2013 opgeleverd. Van der Vorm Vastgoed BV is zeer tevreden over het resultaat en de bijdrage welke Van Rest Bouwprojectmanagement heeft geleverdMet plezier en genoegen zal Van der Vorm Vastgoed BV opnieuw een beroep doen op de ‘knowhow’ van Van Rest Bouwprojectmanagement wanneer er zich nieuwe projecten voordoen.

R.Baron               Manager Techniek van Van der Vorm Vastgoed BV te Rotterdam

Ontwikkelingsmanager ASR Vastgoed Ontwikkeling NV te Utrecht

woonwinkelcentrum-Hoge-Schie-Overschie-1      woonwinkelcentrum-Hoge-Schie-Overschie-2

In opdracht van ASR Vastgoed Ontwikkeling NV heeft George van Rest aan een omvangrijk en multifunctioneel project van ons gewerkt. Wij kenden de heer van Rest al van andere werken, vandaar dat hij op dit complexe bouwproject in Rotterdam-Overschie is ingezet. ASR Vastgoed Ontwikkeling NV is een landelijk opererende projectontwikkelaar, onderdeel van ASR de Nederlandse Verzekeringsmaatschappij. Het betreft een woon-winkelcomplex in het centrum van de deelgemeente Overschie met een ondergrondse parkeergarage met 250 parkeerplekken, 4.700 winkels op maaiveldniveau en daarboven 62 appartementen en 30 grondgebonden stadswoningen, gerealiseerd in de periode van medio 2008 tot medio 2010.

De winkels waaronder twee supermarkten (Plus en Lidl), een Rabobank, een HEMA, en winkels van andere winkelketens bevinden zich in de plint van dit gecombineerde complex. Het huisvesten van deze winkelbedrijven vergde van George van Rest de nodige onderhandelingsdeskundigheid en diplomatie ten tijde van de bouw en oplevering. In een zeer kort tijdsbestek zijn de betreffende winkels afgebouwd.In deze tijd leerde ik George van Rest kennen als een directievoerder met grote kennis van zaken, dossiers altijd goed op orde en op de hoogte van de laatste stand van zaken. Hij trad op namens ASR Vastgoed Ontwikkeling NV en deed dat met verve. In dit traject hebben wij ons nooit zorgen gemaakt over de voortgang van het project. Een groot deel van de 92 woningen in het complex werd afgenomen door een belegger, het Spoorweg Pensioenfonds (SPF). Deze belegger heeft de winkels gekocht, alsmede 54 huurappartementen in verschillende uitvoeringstypes en met verschillende afbouwwensen. In het opleveringstraject van de huurappartementen en koopwoningen en in het contact met onze klant SPF, hebben wij George ervaren als een enorme aanwinst op dit project. Zijn persoonlijke betrokkenheid, zijn creativiteit in het proces, zijn commerciële kant en het feit dat we altijd een beroep op hem konden doen, maakt dat we nog steeds met veel plezier terugkijken op de samenwerking met George van Rest.

 P.J. (Patrick) van Schalkwijk     Ontwikkelingsmanager ASR Vastgoed Ontwikkeling NV

Directeur Hoogeweide Vastgoed BV te Schipluiden

truckcentrum-Emmen-1      truckcentrum-Emmen-2

Van Rest Bouwprojectmanagement heeft in opdracht van Hoogeweide BV te Schipluiden het projectmanagement ingevuld voor ons nieuwe Truckcentrum in Emmen (Truckpoint Emmen). De ervaringen, welke Hoogeweide Vastgoed BV heeft opgedaan in de samenwerking met de heer George J.M. van Rest van Van Rest Bouwprojectmanagement, tijdens de voorbereiding en realisatie van ons nieuwe Truckcentrum in Emmen, zijn ronduit positief, zowel op het bouwtechnische vlak als op het organisatorische vlak.

Het Truckcentrum Emmen is in het voorjaar van 2012 opgeleverd, inclusief het bewaakt parkeren, het BP pompstation, het wegrestaurant Routiers Emmen, de infrastructuur (kabels en leidingen), de terreininrichting en de werkplaatsen voor Scania en Biesebos Truckwash. De sterke punten van Van Rest Bouwprojectmanagement zijn: betrouwbaarheid, het leidinggeven aan de projectorganisatie, de verzorging van de projectadministratie en voortgangsrapportages, maar vooral de vasthoudendheid en het er bovenop blijven zitten op de bij de bouw betrokken partijen. Hoogeweide Vastgoed BV is zeer tevreden over het resultaat en de bijdrage welke Van Rest Bouwprojectmanagementheeft geleverd.

M. van der Weide           directeur Hoogeweide Vastgoed BV       

Opdrachtgever woonhuis Rederijkerslaan 2 te ’s-Gravenzande

woning-Rederijkerslaan-'s-Gravenzande       woning-Rederijkerslaan-'s-Gravenzande

In opdracht van de heer B.C. Verbraeken heeft Van Rest Bouwprojectmanagementde projectvoorbereiding en de bouwbegeleiding, inclusief de bodemsanering begeleid voor ons nieuwe woonhuis aan de Rederijkerslaan te ’s-Gravenzande. Wij hebben de heer George J.M. van Rest leren kennen als een prettig mens om mee te werken en tijdens onze samenwerking is overduidelijk gebleken dat de heer George J.M. van Rest integer en betrouwbaar is.

Andere sterke punten die wij als opdrachtgever hebben ervaren zijn: de betrokkenheid van Van Rest Bouwprojectmanagement, het commercieel inzicht, de creativiteit en de grondigheid, waarmee dit adviesbureau de kwaliteitsinspecties doet en vastlegt. Van Rest Bouwprojectmanagement heeft ons zeer kundig vertegenwoordigd in de contacten met de ambtenaren van de gemeente Westland en met de Provincie Zuid-Holland. Wij durven te stellen dat zonder de inzet van Van Rest Bouwprojectmanagement, de realisatie van onze woning langer zou hebben geduurd (bodemsanering), de bouwkwaliteit van onze nieuwe woning beduidend minder zou zijn geweest en de bouwkosten zeer waarschijnlijk hoger zouden zijn opgelopen.   

B.C. Verbraeken te ‘s-Gravenzande

Senior Project Manager Development Wereldhave te Schiphol-Oost

woonwinkelcentrum-Bergsteyn-Hillegersberg-1       woonwinkelcentrum-Bergsteyn-Hillegersberg-2

Van Rest Bouwprojectmanagement heeft in het woon-winkelproject “Hoge Schie” in Overschie en in het woon-winkelproject “Bergsteyn” in Hillegersberg, de rol van projectmanager, directievoerder en koperbegeleider vervuld. Van Rest Bouwprojectmanagement heeft de projectontwikkelaar vertegenwoordigd in haar contacten met de nutsbedrijven, met de gemeente en met de huurders cq. retailbedrijven.

In deze projecten heeft Van Rest Bouwprojectmanagement aangetoond, te beschikken over een zeer brede bouwkundige kennis en commercieel inzicht in de contacten met retailers, beleggers en kopers van de woningen. Met respect voor ieders belang heeft George van Rest behoedzaam doch slagvaardig geopereerd om onze projecten te realiseren, waarbij het belang van de opdrachtgever steeds voorop heeft gestaan. In de beoordeling van het optreden van George van Rest kan ik zonder schroom bevestigen dat George integer is, nooit zal verzaken wanneer de situatie om een tandje extra vraagt en ook steeds heeft nagedacht over de consequenties van een te nemen besluit. De door hem verzorgde projectadministratie is meerdere keren zeer waardevol en compleet gebleken. Van Rest Bouwprojectmanagement heeft ruim voldoende ‘knowhow’ en tact om Wereldhave te vertegenwoordigen in haar contacten met huurders, overheden en bouwpartners. Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat George van Rest zijn afspraken zorgvuldig nakomt en dat een opdrachtgever altijd op hem kan rekenen ook buiten de gebruikelijke werktijden.   

Ir. A.J. IJsseldijk                               Senior Manager Development van Wereldhave