Vanaf 2020 alle nieuwbouw energieneutraal

Het kabinet Rutte I heeft met het lente-akkoord in het voorjaar van 2012 het volgende beleid uitgezet in de vorm van convenanten met marktpartijen:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft beleid uitgezet waarin is vastgelegd dat alle nieuwbouw vanaf 2020 zo goed als energieneutraal moet zijn. En dat in 2020 tenminste 300.000 bestaande woningen zodanig zijn verbeterd, dat ook deze woningen zo goed als energieneutraal zullen zijn.

Met de woningcorporaties is afgesproken dat vanaf 2020 de totale voorraad huurwoningen een energielabel B heeft of hoger en dat 80% van de particuliere huurwoningen een energielabel C heeft.

In het energieakkoord voor schonere energie en meer banen gesloten tussen de SER en het ministerie van Economische Zaken op 6 september 2013 is er een fonds aangekondigd groot  €600  miljoen, waar mensen die hun woning energiezuiniger willen maken gebruik van kunnen maken en daarnaast is er een fonds aangekondigd groot €400 miljoen voor woningcorporaties om projecten mee te financieren. Daarnaast krijgen bewoners van een wijk die samen duurzame energie opwekken belastingkorting. Voor meer informatie over het energieakkoord kunt u kijken op: http://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx.
Opdrachten die aan installateurs van bijvoorbeeld zonnepanelen worden gegeven en aan isolatiebedrijven leveren in totaal 15.000 banen, grotendeels in de bouwsector en installatiebranche.

De vraag blijft of de inzet in bestaand onroerend goed niet beter kan worden ingezet voor nieuwbouw!!!  Bestaande woningen hebben vaak een ongelukkige plattegrond, krappe buitenmaten en zijn vaak minder goed bereikbaar voor minder valide mensen.

Een andere vraag is of de aanpak van bestaand onroerend goed uiteindelijk een duurzamer aanpak is dan bijvoorbeeld het bouwen van nieuwe duurzame woningen!!!

1 gedachte op “Vanaf 2020 alle nieuwbouw energieneutraal

  1. Pas gehoord dat het niet uitkan om huurwoningen energiezuiniger te maken, zodanig dat de besparing op energie groter is (of even groot) als de kosten van de aanpassing van de woning. Moet daar altijd geld van de corporatie bij?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *