Verschillen en overeenkomsten in duurzaamheidscertificeringen

In Nederland worden de volgende duurzaamheidscertificeringen veel gebruikt voor de beoordeling van een gebouw op het gebied van duurzaamheid: GPR Gebouw, Greencalc+, LEED en BREEAM-NL. Gebouwen worden binnen iedere certificeringsmethode beoordeeld op verschillende categorieën, onderstaande tabel geeft hier een overzicht van.vergelijking-duurzaamheidscertificeringenBron: Toolkit duurzame winkelcentra voor ontwikkelaar, belegger en retailer

GPR Gebouw, ontwikkeld door de gemeente Tilburg en W/E-adviseurs, is toegespitst op de Nederlandse situatie en is daardoor zeer geschikt om Nederlands vastgoed te toetsen. Greencalc+ is ook een in Nederland ontwikkelde methode, maar het aantal categorieën waarop deze methode gebouwen beoordeelt is beperkt en daarom zal er verder niet worden ingegaan op deze methode. LEED en BREEAM-NL zijn internationaal georiënteerde certificeringsmethoden en zij beoordelen gebouwen op de meeste categorieën.

BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environment Assessment Method en is ontwikkeld in Engeland. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft dit systeem aangepast aan de Nederlandse situatie, BREEAM-NL.

Een minimale vereiste voor BREEAM-NL certificering is dat er minimaal 30% van de punten moet worden behaald, waarbij moet worden gesteld dat BREEAM-NL zo is ingericht dat voor bestaande wettelijke eisen geen punten worden toegekend. Het BREEAM certificeringsproces bestaat uit 2 delen: het begeleiden van projecten en het verzamelen van het benodigde bewijsmateriaal voor de certificering door de BREEAM-ex­­­­pert en daarnaast de toetsing en waardering van het project door de BREEAM-asessor, een onafhankelijke partij.

Al tijdens het ontwerpproces van een project kan een ontwerpcertificaat worden uitgegeven, dat bij oplevering van het gebouw wordt omgezet in het definitieve certificaat. Definitieve certificaten worden ook in de gebruiksperiode toegekend aan projecten.

LEED

LEED staat voor Leadership in Energy and Environmental Design en is ontwikkeld in de Verenigde Staten op basis van BREEAM. LEED houdt zich vooral bezig met de certificering van woningen, omgevingsontwikkeli­­ng, commerciële interieurs, kern en schil, nieuwbouw, scholen, gezondheidszorg en winkels. Een eis binnen het LEED certificeringsproces is dat het gebouw over tenminste 12 maanden (om de 3 maanden) wordt beoordeeld.

GPR Gebouw

GPR Gebouw is landelijk erkend en kan toegepast worden voor uiteenlopende gebruiksfuncties van woning- tot utiliteitsbouw. Met deze certificeringsmethode is het ook mogelijk om de milieuprestatie van gebouwen (MPG) te berekenen (geheel volgens Bouwbesluit 2012).

Met GPR Gebouw-software kan in ongeveer 2 uur (nieuwbouw) en in 4-8 uur (bestaande bouw) het certificeringslabel worden berekend. Na controle van deze GPR Gebouw-berekening door een erkende GPR Gebouw Assessor kan het certificaat worden aangevraagd bij W/E adviseurs.

Met de GPR Gebouw Certificaat Vergunningsfase kan het gebouw in aanmerking komen voor de MIA/VAMIL regeling. Na oplevering van het gebouw kan deze gecertificeerd worden met het GPR Gebouw Certificaat Opleveringsfase.

Voor- en nadelen

Een voordeel van BREEAM ten opzichte van LEED is dat er een speciale versie, BREEAM-NL, is ontwikkeld gebaseerd op de Nederlandse regelgeving. Een voordeel van LEED ten opzichte van BREEAM-NL is dat bij de beoordeling van retail het casco van het retailgebouw los van het commerciële afbouwpakket wordt beoordeeld. Dit sluit goed aan bij de Nederlandse manier om winkelpanden casco te verhuren.

Beide waarderingssystemen zijn zeer uitgebreid en certificering is derhalve relatief kostbaar en tijdrovend. Een ander nadeel van beide systemen is dat zowel de toekomstwaarde als de gebruikswaarde van een gebouw niet wordt meegenomen bij de toetsing. Bij de certificering van GPR Gebouw worden de toekomstwaarde en gebruikswaarde wel meegenomen in de toetsing en deze certificering is veel minder tijdrovend en kostbaar dan BREEAM-NL en LEED.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *