Zonnepanelen zijn rendabel (2)

De 40 zonnepanelen van ‘Zwinkels Energiecenter’ zijn nu ruim een jaar in bedrijf. Daarom is het nu tijd om de balans op te maken om te zien of de investering in zonnepanelen rendabel is.

Elektraverbruik en -opwekking:

Het zakelijk elektraverbruik van Zwinkels Advocaten bedroeg in het jaar 2012 9.846 kWh, waarvan 4.315 kWh tijdens de daluren (laag tarief)(gemiddeld zakelijk verbruik is 820 kWh per maand). Het privé elektraverbruik (de woning en de tuin) bedroeg in datzelfde jaar 2.762 kWh, waarvan 1.436 kWh tijdens de daluren (laag tarief)(gemiddeld privé verbruik is 231 kWh per maand).
Met het installeren van zonnepanelen wilde Zwinkels Advocaten in ieder geval het zakelijk elektraverbruik neutraliseren, zodat er een keuze is gemaakt voor het installeren van 40 zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 9.800 Wp. In theorie is bij een gemiddelde Nederlandse zomer de te verwachten jaaropbrengst aan elektriciteit: 9.800 Wp x 0,85 = 8.252 KWh.

dagrapport-energieopwekking-Zwinkels-Energiecenter-Honselersdijk

Vanaf 5 juni 2013 t/m 31 december 2013 hebben de zonnepanelen    5.749 kWh opgewekt
Vanaf 1 januari 2014 t/m 4 juni 2014 hebben de zonnepanelen            4.470 kWh opgewekt
In een volledig jaar hebben de 40 zonnepanelen                                 10.219 kWh opgewekt Dit komt neer op een jaarproductie van ruim 250 kWh per paneel en dat is een mooi resultaat.

Opbrengt afgezet tegen de investering :

elektraverbruik-2012

De kosten van het elektraverbruik all-in in 2012, zowel privé als zakelijk inclusief energiebelasting en netwerkkosten bedragen  € 2.256,35 excl. BTW.

In 2013 was het elektraverbruik als volgt (Zakelijk + Privé):
hoog tarief 6.463 kWh – 5.340 kWh = 1.123 kWh (vanaf juni inzet zonnepanelen)
laag tarief  6.511 kWh – 2.163 kWh = 4.348 kWh (vanaf juni inzet zonnepanelen)
De kosten van het elektraverbruik all-in in 2013, zowel privé als zakelijk inclusief energiebelasting en netwerkkosten bedragen € 1.442,82 excl. BTW, waarbij moet worden opgemerkt dat de zonnepanelen in 2013 slechts 7 maanden in bedrijf zijn geweest.

Bij ongeveer hetzelfde energieverbruik in 2012 en 2013 is de besparing in de verbruikskosten elektra a.g.v. de inzet van de zonnepanelen € 813,55 excl. BTW, waarbij de 40 zonnepanelen slechts 7 maanden in bedrijf zijn geweest. Wanneer de zonnepanelen het hele jaar in bedrijf zouden zijn geweest  dan zou de besparing in het elektraverbruik en op de afrekening van het energieleverende bedrijf aanzienlijk groter zijn geweest. Op basis van de energieopwekking in 2014, zou de besparing in 12 maanden neerkomen op € 1.250,00 excl. BTW.

Investering in 40 zonnepanelen:

investering-in-40-zonnepanelen

Van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) kon geen gebruik worden gemaakt, omdat deze regeling bedoeld is voor grootschalige projecten met een exploitatieberekening en een onderbouwing van de complete projectfinanciering. Het gesubsidieerde leertraject “Blok voor Blok” is evenmin aangevraagd, aangezien deze regeling pas in 2013 is ingevoerd (subsidie op de ontwikkeling van nieuwe energieconcepten). Daarnaast is deze subsidie niet bedoeld voor kleinschalige projecten.

Conclusie:

Hoewel de geprognotiseerde terugverdientijd van 9 jaar (ondanks het belastingvoordeel op de investering) enigszins tegenvalt heeft Juliëtte Zwinkels een goed gevoel bij deze groene investering in 40 zonnepanelen en is van oordeel dat de investering rendabel is.

 

2 gedachten over “Zonnepanelen zijn rendabel (2)

  1. Goed om na afloop van een jaar de cijfermatige onderbouwing te zien. Verder was het gewoon heel leuk om dagelijks te kunnen volgen hoeveel energie het dak van mijn kantoor nu weer opleverde.

  2. Eindelijk ’s een echt (!) praktijkvoorbeeld. Opmerkelijk dat ondanks de ambities die de overheid zegt te hebben ter bevordering van duurzaamheidsinitiatieven, er toch geen subsidiemogelijkheden blijken te zijn voor deze kleinschalige particuliere projecten. Maar ideële winst is ook winst! En nu maar hopen op mooi weer om de terugverdientijd nog iets te bekorten. Bedankt voor deze weer zinvolle en nuttige info.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *